ÅRSMÖTE 2019
Nattfari Islandshästförening välkomnar alla medlemmar
på årsmöte 13 februari 2019.

Plats: Studiefrämjandets lokaler på
Portalgatan 2 i Uppsala

Anmälan till info@nattfari.com senast 10 feb.
 
Vi startar kl 18,00 med smörgåstårta med the och kaffe.

Skriv in allergier mm i anmälan.

Styrelsens förslag till föredragningslista kommer senare.
 Senast 1 vecka före årsmötet finns föredragningslistan, valberedningens förslag, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens yttrande här till höger.
 
VARMT VÄLKOMNA

Till årsmötet: