2014-02-04

Styrelsen vill härmed lägga fram ett förslag om sänkta medlemsavgifter för 2015. Eftersom föreningen fortfarande har god ekonomi ser vi det som en återinvesterande åtgärd att sänka avgifterna. Därmed hoppas vi få fler medlemmar samt bättre fart på klubben och att medlemmarna har råd att vara med på våra aktiviteter. Vi föreslår följande ändringar:

Senior: tidigare 535;- nytt förslag 500:-
Junior: tidigare 295:- nytt förslag 200:-
Familjemedlem: tidigare 145:- nytt förslag 100:-
Minior: samma avgift 50:-