Bli medlem

Från och med 1 september 2016 har SIF gått över till systemet IOL och alla klubbar har nya rutiner för att bli ny medlem.
För att bli medlem i Nattfari går du in här:
http://idrottonline.se/NattfariIslandshastforening-Islandshast/Foreningen/Medlemsansokan
 och fyller i din medlemsansökan. Som medlem i Nattfari blir du automatiskt även medlem i vår huvudorganisation Svenska islandshästförbundet, SIF.
En del av den medlemsavgift du betalar till Nattfari för vi över till SIF, så du betalar bara en avgift och bara en gång. 
När du fyllt i ansökan om medlemskap får Nattfari godkänna detta och skickar dig sedan ett mail om inbetalningen via den mejladress du uppger eller redan har i IOL( det är bra att kika så det ser rätt ut). 
Om du vill tävla och köpa licens är det viktigt att veta är att EFTER att du betalt medlemsavgiften ska kassören hinna se betalningen, hinna skicka uppgifter om det till den i styrelsen som manuellt ska uppdatera IOL.  
När det är gjort tar det minst en natt för IOL att synka mot Indta (görs inte under helger). Efter det kan du köpa licens.
Räkna med minst en vecka från det att du betalat tills du kan köpa licens.
Är det bråttom, kolla med styrelsen så din betalning är registrerad, annars är inte IOL uppdaterat.

 
Förutom att vara huvudmedlem i en lokalklubb, som Nattfari, så kan du även vara stödmedlem hos andra lokalklubbar. Mer information om hur man blir stödmedlem kan du läsa under den rubriken. 

DIN PROFIL

Nu kan alla medlemmar själva ändra sina uppgifter i det nya medlemsregistret på IdrottOn Line (IOL)
 Så här gör du för att logga in:
Gå in på sidan www.idrottonline.se
Längst upp till höger ser du symbolen av ett hänglås: Klicka på symbolen.
Du kommer nu att få upp en inloggningsruta.
I den skriver Du antingen Ditt medlemsnummer eller ditt personnummer (XXVVMM-ACJO)
Om Du har ett lösenord skriver Du i detta. Annars klickar Du på ”Glömt lösenord” och får instruktioner på hur Du går tillväga.

När Du loggat in på sidan kommer Din lokalförenings medlemssida upp. Nu kan Du, om Du klickar på symbolen av en människa uppe till höger; gå in på Din egen profil.
Till höger finner du två rubriker:
Redigera min profil-här kan Du ändra adress och övriga kontaktuppgifter och lägga till en bild.
Ändra mitt lösenord-här kan Du enkelt byta lösenord lite då och då.

DIN FAKtura

Från 2017 hanterar klubbarna medlemsavgifterna. Fakturorna skickas per mail så det är viktigt att alla medlemmar går in på sin profil och kontrollerar att man har rätt mailadress där.

stödmedlem

För att bli stödmedlem i Nattfari måste ni vara betalande huvudmedlem i annan lokalklubb som är ansluten till SIF.
Sedan skickar ni ett mail till Nattfari med ert personnummer och meddelade om att ni vill bli stödmedlem. Skicka till
info@nattfari.com
Nattfari lägger då in er för hand i medlemsregistret och då skickas en faktura på stödmedlemsavgiften till den e-postadress som ni uppgivit i medlemsregistret sedan tidigare.
Betala fakturan och ni är sedan stödmedlemmar hos Nattfari.

Tidningen Islandshästen
Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 20 januari varje år för man inte ska missa något nummer av tidningen Islandshästen. Inbetalning kan också göras när som helst under året (medlemskapet är dock kalenderårsbundet), men tidningen Islandshästen kommer ej längre att skickas ut retroaktivt.

Notera att ditt SIF-medlemsnummer står på baksidan av tidningen Islandshästen.

Läs gärna mer på SIFs medlemssidor om vad ett medlemskap innebär.
 

Medlemsförmåner

Náttfarimedlemmar får rabatt vid hyra av Agerstas fina ridhus i Bälinge, läs mer här. Som medlem i Náttfari får man även 5 % rabatt i Agerstas superba ridshop.


Som Náttfarimedlem är man automatiskt ansluten till SIF (Svenska IslandshästFöreningen) och då ingår t ex tidningen Islandshästen, gratis tillträde till databasen World Fengur (se mer på SIFs hemsida ang användarkonto), 5% rabatt på Agrias försäkringar, Equitours, G-boots, Kolbäcks gästgiveri, RoFlex. Mer om allt detta läser du här.

 

Medlemsavgifter 2022

Medlemsavgift

Náttfari  SIF     Totalt  
Senior 130 450 580

Ungdom tom 18 år

90 200 290
Familj (tot) 180 550 730
Intro 130 300 430
Stödmedlem 130 130


Vid SIFs Årsmöte 2016 beslutades att dessa typer av medlemsskap gäller:

Senior
Ungdom
Intro
Familj

Sen kan man naturligtvis vara stödmedlem till fler klubbar

Definitioner

Senior är du från och med det år du fyller 19 år.

Ungdom är du till och med det år du fyller 18 år
Intro omfattar helt nya medlemmar i SIF

Familj = samma adress, oavsett antalet medlemmar.
Stödmedlem, då är du huvudmedlem i en  klubb, men betalar lokalavgiften  till ytterligare en klubb där du då blir stödmedlem.


Övrigt

Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 20 januari  för man inte ska missa något nummer av tidningen Islandshästen. Inbetalning kan också göras när som helst under året men medlemskapet gäller per kalenderår och tidningen kommer ej längra att skickas ut retroaktivt.

Våra kontonummer:
 swisch (Nr: 1236171375)
 pg  364897-9.
skriv vem och vad på betalningen, så vi vet vem som betalat vad.