Denna sida är till för Náttfaris medlemmar. Här ska du kunna hitta information om medlemsavgifter.
Tveka inte att höra av dig vid frågor och funderingar!
info@nattfari.com

Medlemsavgifter och iol

.......................................................................

Nu kan alla medlemmar själva ändra sina uppgifter i det nya medlemsregistret på IdrottOn Line (IOL)
 Så här gör du för att logga in:
Gå in på sidan www.idrottonline.se
Längst upp till höger ser du symbolen av ett hänglås: Klicka på symbolen.
Du kommer nu att få upp en inloggningsruta.
I den skriver Du antingen Ditt medlemsnummer eller ditt personnummer (XXVVMM-ACJO)
Om Du har ett lösenord skriver Du i detta. Annars klickar Du på ”Glömt lösenord” och får instruktioner på hur Du går tillväga.


När Du loggat in på sidan kommer Din lokalförenings medlemssida upp. Nu kan Du, om Du klickar på symbolen av en människa uppe till höger; gå in på Din egen profil.
Till höger finner du två rubriker:
Redigera min profil-här kan Du ändra adress och övriga kontaktuppgifter och lägga till en bild.
Ändra mitt lösenord-här kan Du enkelt byta lösenord lite då och då.
 

Våra kontonummer som du betalar medlemsavgiften till bland annat:
 swisch (Nr: 1236171375),
pg  364897-9. skriv vem och vad på betalningen, så vi vet vem som betalat vad.

Medlemsavgifter 2022  
En del av medlemsavgiften går till SIF, en del går till Nattfari. Här ser du de olika summorna. 
Medlemsavgift
Typ             Till Náttfari    till  SIF    Totalt  att betala
Senior                 130              450                    580
Ungdom
(tom  18 år)         90               200                    290
Familj (tot)        180              550                    730
Intro                     130              300                    430
Stödmedlem    130                                          130

Medlemsskap för 2022
Betalas från 1 januari:

Betala under januari så ni är röstberättigade på årsmötet i februari. Det kommer ett mail från föreningen med uppgifter om hur du ska betala. SKriv alla önskade uppgifter på betalningen så är det enkelt att uppdatera medlemsregistret att du betalat.

Om ni vill tävla behöver ni också ha betalat medlemsavgiften för att kunna köpa licens.
Medlemsavgiften ska vara inbetald under januari för man inte ska missa något nummer av tidningen Islandshästen.
Inbetalning kan också göras senare under året men medlemskapet gäller per kalenderår och tidningen kommer ej längre att skickas ut retroaktivt från SIF.


Vid SIFs Årsmöte 2016 beslutades att dessa typer av medlemsskap gäller:

Senior
Ungdom
Intro
Familj

Sen kan man naturligtvis vara stödmedlem till fler klubbar

Definitioner

Senior är du från och med det år du fyller 19 år.

Ungdom är du till och med det år du fyller 18 år
Intro omfattar helt nya medlemmar i SIF

Familj = samma adress, oavsett antalet medlemmar.
Stödmedlem, då är du huvudmedlem i en klubb, men betalar lokalavgiften  till ytterligare en klubb där du då är stödmedlem.