ÅRSMÖTE 2020
Nattfari tackar alla som deltog på årsmötet
den 12 februari 
Tack till  Marie Löventhal och Karin Mellin som genomförde årsmötet med bravur.


Protokoll från mötet finns  till höger.
 

Ur stadgarna:
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
(Nattfari har beslutat att det är hemsidan tillsvidare)
När du kommer på årsmöte hos Nattfari får du alltid träffa trevliga medlemmar och äta gott fika.

Årsmötet: