Att sitta i en styrelse:
En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen. Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har gentemot medlemmar, anställda och ledare.

Styrelsemöte

För att kunna förvalta medlemmarnas beslut och leda föreningen krävs det att styrelsen regelbundet träffas. Det kan vara rimligt att ha ett styrelsemöte en gång per månad. Ordförande som oftast är sammankallande skickar en kallelse, dagordning för mötet samt handlingar till de ärenden som ska behandlas. Detta skickas till samtliga ledamöter i god tid före mötet så alla har möjlighet att förbereda sig.

Spelregler för Nattfaris styrelse, beslutade 2015 och uppdateras varje år:

  • Ordinarie ledamöter ska komma på styrelsemöten.
  • Suppleanter vill vi ska komma, men de måste inte.
  • Alla meddelar dock om man inte kommer på ett möte. Det är värt mycket att så många som möjligt kan komma på alla möten och diskutera frågorna.
  • Kallelse med dagordning på fb och mail.
  • Vi har dagordning klar 1-2 dagar före varje möte om det inte är så att vi bjuder in alla medlemmar, då måste vi skicka ut långt före så de är förberedda.
  • Uppdatering 2017: Fika och småprat före mötet. Vi skriver tid för samling för fika samt mötesstart i kallelsen. . Fika under mötet, men småprat efter mötet
  • Vi försöker hålla styrelsemöten till 2 timmar.
  • Styrelsen kommuniserar (förutom på möten) i fb gruppen för styrelsen : där diskuteras varje fråga i kommentarerna och det blir lätt att få en överblick av vad som är på gång. 

PÅ DEN HÄR SIDAN HAR VI LÅNAT BRA INFORMATION FRÅN :
https://forening.se/
Det är information om hur ideellt arbete fungerar.

Vi har också skrivit upp Nattfaris styrelses spelregler, det kan vara bra för den som funderar på att tacka ja till en plats i styrelsen.