Dokument

Här hittar du årsmötes-protokoll och andra dokument som medlemmarna ska ha tillgång till.
Om du hjälper till vid olika evenemang kan du få ersättning för vissa saker som bensin kostnader och naturligtvis om du får göra egna utlägg. Använd då dessa blanketter när du redovisar det till kassören. Skriv ut det dokument du ska använda, skriv på det, ta en kopia för eget bruk och lämna originalet till kassören.