Information om Upplands Islandshästförbund.
 Alla klubbar i distriktet jobbar med att ordna saker tillsammans.
Mer information finns här:

http://www.icelandichorse.se/dettaarsif/Distrikt/UpplandsIHF/
 

2016 bildades Upplands islandshästförbund. Här ingår islandshästklubbar i Uppland.  

Upplands islandshästförbund arbetar för klubbarna i länet.