Här skriver vi om olika saker som rör dig som medlem

På den här sidan skriver vi när det händer aktiviteter i SIF som är bra för medlemmarna att veta.
Svenska Islandshästförbundet (icelandichorse.se)

Information från SIFs Riksmöte 2023 finns här:
Riksmöte 2023
Riksmöte 2022

SIFs Årsmöte 2017
Svenska Islandshästförbundet hälsar varmt välkommen till årets Riksmöte.
18 mars 2017 kl.13.00 Best Western Plus Stockholm Bromma
Alla medlemmar har rätt att närvara och delta i diskussionerna, men bara de av lokal-föreningarna valda ombuden har rösträtt på mötet. Förbundets 65 föreningar utser ett ombud och en suppleant för varje påbörjat 50-tal ordinarie medlemmar. För att ha rösträtt måste man närvara vid mötet. Riksmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut.
SIF bjuder på kaffe och sötsak innan Riksmötet öppnar, från klockan 12.00. Då kommer deltagarna också ha möjlighet att ställa frågor om allt som rör Idrott Online (IOL)! I förhandlingspausen på eftermiddagen serveras kaffe och smörgås.

SIF anordnar ett extra årsmöte i samband med ordförandekonferensen 2016.
Dagordning och protokoll finns nedan.

 

SIFs Årsmöte 2016