Här skriver vi om olika saker som rör dig som medlem

På den här sidan skriver vi när det händer aktiviteter i SIF som är bra för medlemmarna att veta.
Svenska Islandshästförbundet (icelandichorse.se)

Information från SIFs Riksmöte 2022 finns här:
Riksmöte 2022
 

SIFs Årsmöte 2017
Svenska Islandshästförbundet hälsar varmt välkommen till årets Riksmöte.
18 mars 2017 kl.13.00 Best Western Plus Stockholm Bromma
Alla medlemmar har rätt att närvara och delta i diskussionerna, men bara de av lokal-föreningarna valda ombuden har rösträtt på mötet. Förbundets 65 föreningar utser ett ombud och en suppleant för varje påbörjat 50-tal ordinarie medlemmar. För att ha rösträtt måste man närvara vid mötet. Riksmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut.
SIF bjuder på kaffe och sötsak innan Riksmötet öppnar, från klockan 12.00. Då kommer deltagarna också ha möjlighet att ställa frågor om allt som rör Idrott Online (IOL)! I förhandlingspausen på eftermiddagen serveras kaffe och smörgås.

SIF anordnar ett extra årsmöte i samband med ordförandekonferensen 2016.
Dagordning och protokoll finns nedan.

 

SIFs Årsmöte 2016